september 17 2019

Tijdslijn

Langzaam tikt de klok haar seconden voorbij, tik… tak… worden minuten uren, terwijl het eindeloos getik getak blijft duren, als een tijdloze brei, door een slimme tacticus aaneengesloten, die schijnbaar rustig maar onverdroten, tactvol minuten in uren aaneenrijgt, het tijdloze zo bijna overstijgt.

Een traag optrekkende trein, die met zijn eindeloze cadans, als in een trans, de dagen naadloos lijkt aaneen te rijgen, in een boemelende tijdslijn, snelt de trein spoorloos voorbij, aan jou en mij, is verloren tijd niet terug te krijgen, maar worden maanden tactloos, schroomloos, omgezet in jaren, in een leven, en dan geen leven, een ieders eindbestemming,

en staat de tijd stil, tik… tak… punt…

Jan Nicolas

Tags: , , , , , , , , , , , ,
Copyright 2021: Jan Nicolas. All rights reserved.

Posted 17 september 2019 by Jan Nicolas in category "Gedichten