juni 26 2020

Samen is niet alleen

Men heeft het over wij en zij, waar ik slechts wij zag als ik het had over mij of zij. Men heeft het over de zwarte en witte mens, waarbij het zwarte leven ertoe doet, alsof het witte leven verdwijnen moet, als een niet uitgesproken wens.

Men heeft het over een verleden, waarin een verre voorouder mensonterend heeft geleden, door toedoen van mensen die ik niet ken, die ik zeker niet ben, nooit heb gezien, niet nu niet nadien, maar wel de verantwoordelijkheid voor dragen moet, door een uit een ver verleden stammende gedachtengoed.

Men wil mijn excuses, desnoods diffuus, voor iets dat ik niet heb gedaan, nooit heb achtergestaan, voor iets dat ik, noch hij, zelf heeft meegemaakt, voor iets wat ons beiden raakt. Maar hoe kan ik excuses geven, voor iets dat gebeurde lang voor mijn leven, dat gebeurde in tijden van algemene acceptatie, in een tijddegradatie?

Men wil mijn geschiedenis wissen, selectief, waar ik zelf niet over mag beslissen, zodat we van gedane zaken, bewust of abusief, af kunnen raken, en hun verleden, maar daarmee ook het mijne, nog slechts gaat tot kortgeleden, om daarmee te komen in een vaag reine.

Maar een verleden is verleden, tastbaar, aanraakbaar, hoever een mens of ras ooit ook is afgegleden, in een waanzin die toen wel, maar nu niet, aanvaardbaar was. Geschiedenis is geen enkelspel, dat je naar believen kunt verwijderen als een kankergezwel, omdat je het niet hebben wilt, maar wel gekregen hebt.

Laat de geschiedenis dus geschiedenis blijven, zodat we kunnen leren van gemaakte fouten, zodat men aangedaan leed nooit vergeet, zodat onze kinderen kunnen leren, en zich kunnen weren, tegen haat om kleur, voorkeur of ras, we zo afraken van het uitwas, dat discriminatie heet.

Maar praat niet alleen, praat samen, zonder te schamen, praat over wij en ons, in plaats van op te splitsen in rassencocons, kijk naar innerlijk en niet naar uiterlijk, leer de geschiedenis van beiden te accepteren, om daar vervolgens van te leren. Want alleen dan ben je samen één, leef je samen, en niet alleen.

Jan Nicolas

Category: Gedichten | Reacties uitgeschakeld voor Samen is niet alleen