september 14 2018

Nieuw boek

Jan Nicolas is sinds enige tijd bezig met de voorbereidingen van zijn nieuwe boek. Het betreft hier een literaire thriller waarvan het verhaal zich, zoals het zich nu laat aanzien, zal afspelen in de Brabantse stad Bergen op Zoom en de directe omgeving. De voorbereidingen betreffen vooral het uitwerken van de verschillende personages, het bespreken van de gebruikelijke werkwijze met het Nederland politiekorps en meer in het bijzonder de Forensische Dienst.

Meer nieuws over het nieuwste boek van Jan Nicolas volgt binnenkort…


Copyright 2021: Jan Nicolas. All rights reserved.

Posted 14 september 2018 by Jan Nicolas in category "Trending