december 14 2018

Mijn kerstwens

Ik heb een wens, dat de vlam waar ik mee loop, in mijn hart, een vlam van liefde en hoop, van een nieuwe start, blijft leven, door jou wordt doorgegeven, dat is mijn wens. Daarom geef ik het nu aan jou, die ik mijn vlammetje toevertrouw, zodat je het nu kunt bewaren in jouw hart, waar mijn vlammetje de kou verdrijft, zodat slechts warmte overblijft.

Het vlammetje zal je bijlichten in donkere dagen, je helpen de nachten beter te verdragen, het vlammetje zal je liefde geven, die jij op jouw beurt weer door kunt geven, aan degene die dierbaar is voor jou, aan wie je mijn vlammetje geven zou. Geef het aan iemand die er iets aan heeft, en het dan ook weer doorgeeft, zodat mijn vlammetje kan groeien en branden, in de harten van ieder mens in alle landen.

Dat is mijn wens, mijn kerstwens als je wilt, geluk, hoop en liefde voor iedereen, voor elk mens, zo is mijn vlammetje niet verspilt. Ik had een wens, maar die is nu vervuld.

Jan Nicolas

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Copyright 2021: Jan Nicolas. All rights reserved.

Posted 14 december 2018 by Jan Nicolas in category "Gedichten